VÙNG NGUYÊN LIỆUCÔNG TY TNHH XNK NTV VIỆT NAM

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU
VÙNG NGUYÊN LIỆU
Trẻ Trung Năng Động - Chuẩn Mọi Phong Cách
ntvvn2018.kdtv@gmail.com
Hỗ Trợ Tư Vấn: 0898208484
VÙNG NGUYÊN LIỆU
  1) 잘익고 끝 쪽에 녹색 부분이 없으며, 과육에 이물질이 박히지 않은 열매
                   2) 깨끗한 물로 수작업에 의한 3단계 세척
                   3) 오염물질이 차단된 온실에서 물기를 완전히 제거하고 햇볕에 자연 소독
                   4) 물기가 완전히 제거되고 과육이 익었을때 발효 시작
                   5) 위생적인 2중 밀폐 용기에 발효시키며, 수시로 발효상태를 점검
                   6) Haccp 및 Organic 규정에 따라 발효된 원액을 검사하고, 통과된 원액만을 가공
                      공장으로 이동 시킴
                   7) NTV는 Haccp 및 Organic 규정에 부합한 공장에서 완제품을 생산
                   8) 100% 유기농 품질을 보장하는 최소한의 정보인 농장과 제조공장의 실체, 그리고
                      취득한 인허가증 등을 정확히 표기
Lựa chọn: chin điều, không xanh đầu                         
                             
Lựa chọn: Vệ sinh 3 bước thủ công bằng tay                                                        
 
  Lựa chọn:     Sử lý trong ngày nơi nhà kính không để qua đêm                  
                               
  Lựa chọn:  Chuẩn bị ủ trong ngày khi đã ráo nước hoàn toàn và trái chin điều                                                                                                      
  Lựa chọn: Ủ kép kín qua 2 vỏ bộc                                                                                    
 
Lựa chọn: Kiểm nghiệm trước khi đưa vào nhà máy sản xuất đúng quy định Haccp và Organic     
                       
Lựa chọn: Nhà máy sản xuất đúng quy định Haccp và Organic                                                        
                                          
Lựa chọn: Gía đúng chất lượng 100% Organic                                                                            
 
 
 
Tin Liên Quan

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU

VÙNG NGUYÊN LIỆU
VÙNG NGUYÊN LIỆU
Trái nhàu & Trầm hương chế biến NTV